Thông báo: Ngày 31/10/2018 kết thúc chương trình ưu đãi tặng 50.000đ vào tài khoản khi khách hàng "ĐĂNG KÝ MỚI"

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 5 - 22/03/2019

5A
Bỏ chọn x
10%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx02673 5% 20,000đ
2 xxxxx55564 5% 20,000đ
Tổng cộng 10% 40,000đ
5B
Bỏ chọn x
20%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx02673 5% 20,000đ
2 xxxxx55564 5% 20,000đ
3 xxxxx89966 5% 20,000đ
4 xxxxx57494 5% 20,000đ
Tổng cộng 20% 80,000đ

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 8 - 22/03/2019

8A
Bỏ chọn x
30%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx03828 5% 14,000đ
2 xxxxx42383 5% 14,000đ
3 xxxxx56315 5% 14,000đ
4 xxxxx55564 5% 14,000đ
5 xxxxx89966 5% 14,000đ
6 xxxxx53006 5% 14,000đ
Tổng cộng 30% 84,000đ
8B
Bỏ chọn x
15%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx03828 5% 14,000đ
2 xxxxx55564 5% 14,000đ
3 xxxxx89966 5% 14,000đ
Tổng cộng 15% 42,000đ
8C
Bỏ chọn x
5%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx89966 5% 14,000đ
Tổng cộng 5% 14,000đ
8D
Bỏ chọn x
15%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx03828 5% 14,000đ
2 xxxxx89966 5% 14,000đ
3 xxxxx14814 5% 14,000đ
Tổng cộng 15% 42,000đ
Nhận ngay hoa hồng khi những người bạn giới thiệu mua vé trên vesoonline.com
Đăng nhập