Thông báo: Ngày 31/10/2018 kết thúc chương trình ưu đãi tặng 50.000đ vào tài khoản khi khách hàng "ĐĂNG KÝ MỚI"

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 9 - 20/06/2019

9A
Bỏ chọn x
55%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx93434 10% 84,000đ
2 xxxxx16788 5% 42,000đ
3 xxxxx16788 5% 42,000đ
4 xxxxx51033 5% 42,000đ
5 xxxxx08397 10% 84,000đ
6 xxxxx11077 5% 42,000đ
7 xxxxx98650 5% 42,000đ
8 xxxxx47579 5% 42,000đ
9 xxxxx61129 5% 42,000đ
Tổng cộng 55% 462,000đ
9B
Bỏ chọn x
65%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx93434 10% 84,000đ
2 xxxxx16788 5% 42,000đ
3 xxxxx51033 5% 42,000đ
4 xxxxx08397 20% 168,000đ
5 xxxxx79934 10% 84,000đ
6 xxxxx98650 5% 42,000đ
7 xxxxx51579 10% 84,000đ
Tổng cộng 65% 546,000đ
9C
Bỏ chọn x
35%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx93434 10% 84,000đ
2 xxxxx16788 5% 42,000đ
3 xxxxx51033 5% 42,000đ
4 xxxxx08397 10% 84,000đ
5 xxxxx10574 5% 42,000đ
Tổng cộng 35% 294,000đ

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 10 - 20/06/2019

10A
Bỏ chọn x
15%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx16788 5% 105,000đ
2 xxxxx08397 5% 105,000đ
3 xxxxx93434 5% 105,000đ
Tổng cộng 15% 315,000đ
Nhận ngay hoa hồng khi những người bạn giới thiệu mua vé trên vesoonline.com
Đăng nhập