Thông báo: Ngày 31/10/2018 kết thúc chương trình ưu đãi tặng 50.000đ vào tài khoản khi khách hàng "ĐĂNG KÝ MỚI"

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 8 - 21/05/2019

8A
Bỏ chọn x
70%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx53006 5% 14,000đ
2 xxxxx16788 5% 14,000đ
3 xxxxx93434 30% 84,000đ
4 xxxxx21196 10% 28,000đ
5 xxxxx46897 5% 14,000đ
6 xxxxx80661 10% 28,000đ
7 xxxxx42611 5% 14,000đ
Tổng cộng 70% 196,000đ
8B
Bỏ chọn x
40%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx16788 5% 14,000đ
2 xxxxx93434 30% 84,000đ
3 xxxxx46897 5% 14,000đ
Tổng cộng 40% 112,000đ
8C
Bỏ chọn x
40%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx16788 5% 14,000đ
2 xxxxx93434 30% 84,000đ
3 xxxxx46897 5% 14,000đ
Tổng cộng 40% 112,000đ
8D
Bỏ chọn x
45%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx16788 5% 14,000đ
2 xxxxx93434 30% 84,000đ
3 xxxxx46897 5% 14,000đ
4 xxxxx10574 5% 14,000đ
Tổng cộng 45% 126,000đ

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 9 - 21/05/2019

9A
Bỏ chọn x
5%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx16788 5% 42,000đ
Tổng cộng 5% 42,000đ
9B
Bỏ chọn x
5%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx16788 5% 42,000đ
Tổng cộng 5% 42,000đ
9C
Bỏ chọn x
25%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx16788 5% 42,000đ
2 xxxxx50572 10% 84,000đ
3 xxxxx66868 10% 84,000đ
Tổng cộng 25% 210,000đ
9D
Bỏ chọn x
5%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx16788 5% 42,000đ
Tổng cộng 5% 42,000đ
Nhận ngay hoa hồng khi những người bạn giới thiệu mua vé trên vesoonline.com
Đăng nhập