Thông báo: Ngày 31/10/2018 kết thúc chương trình ưu đãi tặng 50.000đ vào tài khoản khi khách hàng "ĐĂNG KÝ MỚI"

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 8 - 22/11/2018

8A
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx30378 5% 14,000đ
2 xxxxx88381 5% 14,000đ
3 xxxxx89966 5% 14,000đ
4 xxxxx02673 5% 14,000đ
5 xxxxx33736 50% 140,000đ
6 xxxxx48085 30% 84,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ
8B
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx02673 5% 14,000đ
2 xxxxx33736 50% 140,000đ
3 xxxxx56315 5% 14,000đ
4 xxxxx48085 30% 84,000đ
5 xxxxx68788 10% 28,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ
8C
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx75050 20% 56,000đ
2 xxxxx89966 5% 14,000đ
3 xxxxx02673 5% 14,000đ
4 xxxxx33736 50% 140,000đ
5 xxxxx68788 10% 28,000đ
6 xxxxx08397 10% 28,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ
8D
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx89966 5% 14,000đ
2 xxxxx02673 5% 14,000đ
3 xxxxx33736 50% 140,000đ
4 xxxxx11077 5% 14,000đ
5 xxxxx66330 20% 56,000đ
6 xxxxx02082 15% 42,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 9 - 22/11/2018

9A
Bỏ chọn x
60%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx33736 30% 252,000đ
2 xxxxx66330 10% 84,000đ
3 xxxxx08397 10% 84,000đ
4 xxxxx05210 5% 42,000đ
5 xxxxx60740 5% 42,000đ
Tổng cộng 60% 504,000đ
9B
Bỏ chọn x
95%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx33736 30% 252,000đ
2 xxxxx26123 50% 420,000đ
3 xxxxx08397 10% 84,000đ
4 xxxxx05210 5% 42,000đ
Tổng cộng 95% 798,000đ
Nhận ngay hoa hồng khi những người bạn giới thiệu mua vé trên vesoonline.com
Đăng nhập